Generalforsamling

ISF Generalforsamling

dato: 27/3-2023-kl18.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 1. Aflæggelse af beretning Formand Ole Nielsen
 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Sonni Klønne
 1. Behandling af indkomne forslag
 1. Fastsættelse af kontingent for perioden 1 april 2022 – 31 marts 2024

Kontingent ingen Ændring

 1. Valg af bestyrelse
  1. Formand Ole Nielsen – ikke på valg – Modtager genvalg
  2. Kasserer Sonni Klønne – Genvalgt

   Bestyrelsesmedlemmer 
  3. Carsten Sølvberg – Genvalgt
  4. Mina Arab – Genvalgt
  5. Henrik Sheel Krüger – ikke på valg – Modtager genvalg

Bestyrelses suppleanter:
Helin Erdem Genvalgt og Jesper Jensen

Revisorer:

Bestyrelsen foreslår Samuel Mourkus
1 ledig revisorpost 

Revisorsuppleanter: 
2 ledige revisorsuppleanter 

 1. Eventuelt