ny covid 19

Orientering – nye restriktioner berører idræts- og fritidslivet
Fredag den 23. oktober annoncerede statsministeren nye restriktioner, som også rammer foreningslivet. Pt. afventer vi de mere specifikke retningslinjer fra Kulturministeriet, som vi forventer at modtage i løbet af de kommende dage. Når vi har disse retningslinjer, vil I blive orienterede. Nedenstående er derfor de overordnet rammer.
Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer
Forsamlingsforbuddet i Danmark bliver sænket fra 50 til 10 personer fra mandag den 26. oktober og fire uger frem. Det betyder, at det ikke er tilladt at forsamles mere end 10 personer pr. gruppe i kommunale lokaler til idræts- og foreningsformål.
Børn og unge under 21 år undtages forsamlingsforbud på 10 personer
I de nye restriktioner er der indført en undtagelse for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge under 21 år inklusiv og evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter. Undtagelsen betyder, at børn og unge forsat vil kunne dyrke deres idræt- og fritidsaktiviteter i foreningerne som i dag.
Retningslinjer for brug af mundbind i idrætsfaciliteter
Derudover er der indført krav om brug af mundbind alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Det gælder også idrætsfaciliteter – dog ikke under selve idrætsaktiviteten. Kravet om mundbind gælder fra d. 29. oktober til d. 2. januar 2021.
Større kulturarrangementer
I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.
Vi opfordrer alle brugere af kommunale lokaler til at orientere sig i myndighedernes retningslinjer og efterleve disse, så der kan afvikles idræts- og foreningsaktiviteter på kontrolleret og sikker vis.
Hvis I har spørgsmål, kan der rettes telefonisk henvendelse til Center for Kultur og