Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

1/9-2020 kl 19:30 afholdes der generalforsamling i ISF.

Den afholdes på Greves udendørsbane efter skydning

Husk at indkomne forslag skal fremsendes 14 dage før

Vel mødt

Bestyrensen i ISF

Med venlig hilsen

Carsten sølvberg

Dagsorden til Generalforsamling i Ishøj skytteforening 2020

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Forslag Carsten Sølvberg

 

2. Aflæggelse af beretning

ved Formand Ole Nielsen


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

ved Kasserer Sonni

 

4. Behandling af indkomne forslag

4.1 Godkendelse af nye vedtægter

4.2 Godkendelse af privatlivspolitik


5. Fastsættelse af kontingent for perioden 1 april 2018 – 31 marts 2019

Kontingent fastholdes. Børn 1000 kr. pr år og voksne 1200 kr. pr år.


6. Valg af bestyrelse

1. Formand Ole Nielsen – Ikke på valg

2. Kasserer Camilla Sørensen er fra trådt og og suppleant Sonni er indtrådt, Sonni forslås som ny kasser

3. Carsten Sølvberg – Ikke på valg

4. Henrik Emerslund på valg – Ønsker genvalg

5. Jan Møller på valg – Ønsker ikke genvalg – Niels forslås som nyt bestyrelsesmedlem

1 ledige suppleantposter

1.Revisorer Hans Larsen er på valg – ønsker genvalgt

1 ledig revisorpost Revisorsuppleanter

2 ledige revisorsuppleanter

7 evt.